Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá tháng 10/2021

0
162
Theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BYT, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế thông báo công khai danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá tháng 10 năm 2021 theo danh sách đính kèm.

Nguồn https://vfa.gov.vn/