Hội thảo “Thực thi Nghị quyết 19: Cải cách quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm”

0
871
Từ ngày 20-21/6/2017, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW phối hợp Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Thực thi Nghị quyết 19: Cải cách quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm”.

Ngày 06/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, trong đó hoạt động thông quan qua biên giới và quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là một trong những nội dung trọng tâm.

Đến tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ các Bộ, ban ngành và một số cơ quan địa phương, doanh nghiệp và các chuyên gia có liên quan để trao đổi, chia sẻ các nội dung của Hội thảo. Về phía Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế có Bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng đến tham dự Hội thảo.

Phòng Pháp chế Hội nhập

Nguồn http://www.vfa.gov.vn/