Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.

In In
0
483

Ban chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 3778/KH-BCĐLNATTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.

Toàn tỉnh đã tổ chức 167 đoàn kiểm tra từ tỉnh đến huyện, thị thành phố và xã, phường, thị trấn. Kiểm tra 4.172 cơ sở, phát hiện 258 cơ sở vi phạm chiếm tỉ lệ 6.1%, tiến hành xử lý 06 cơ sở với số tiền 17.000.000 đồng. Các cơ sở vi phạm chủ yếu là thức ăn đường phố vì vậy, trong quá trình kiểm tra các Đoàn kiểm tra đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, đa số các cơ sở đều nắm các quy định, thủ tục trong lĩnh vực ATTP. Tuy nhiên, có nhiều quy định mới, cơ sở tập trung cho kinh doanh nên chưa cập nhật kịp thời. Vì thế đợt này, Đoàn vừa kiểm tra, vừa tuyên truyền, cập nhật cho các cơ sở những quy định mới. Đồng thời, đoàn kiên quyết xử phạt các cơ sở cố tình vi phạm các quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng ATTP, như: thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm, Sử dụng người trực tiếp chế biến mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chin, thức ăn ngay,… Hiện nay, các quy định, nhất là lĩnh vực ATTP ngày càng đơn giản, thông thoáng cho các cơ sở, theo hướng cơ sở tự làm, tự chịu trách nhiệm, cơ quan quản lý chỉ hậu kiểm, kiểm tra. Tuy nhiên, nếu hậu kiểm, kiểm tra, phát hiện vi phạm thì mức phạt rất cao so với mức cũ. Vì vậy, cơ sở thường xuyên nghiên cứu hoặc đến các đơn vị có chức năng quản lý ATTP, tham gia các lớp tập huấn, triển khai các quy định mới để áp dụng cho đúng.

Chi cục an toàn thực phẩm An Giang