An Giang: Kiểm tra an toàn thực phẩm chất lượng sản phẩm nước mắm

In In
0
2089

Thực hiện Quyết định số 881/QĐ-SYT ngày 28/7/2016 của Giám đốc Sở Y tế An Giang về việc kiểm tra An toàn thực phẩm chất lượng sản phẩm nước mắn.

Từ ngày 02-09/08/2016, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, kết hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tiến hành kiểm tra 06 cơ sở sản xuất và 03 điểm kinh doanh nước mắm trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đoàn đã lấy 09 mẫu sản phẩm nước mắm đang gửi kiểm nghiệm tại Viện Y tế công cộng Tp.Hồ Chí Minh để xác định chất lượng. Khi có kết quả, nếu có sản phẩm nào không đạt chất lượng Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Phòng Thanh tra_Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang