KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HUYỆN THOẠI SƠN-AN GIANG

0
3037

Sáng ngày 11/5/2016, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (BCĐ) tỉnh An Giang tiến hành giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) BCĐ huyện Thoại Sơn.

Thực hiện theo kế hoạch số 1013/KH-BCĐLNVSATTP ngày 04/5/2016 của BCĐ tỉnh An Giang, ngày 11/5/2016, tại Hội trường UBND Huyện Thoại Sơn , đoàn giám sát theo quyết định số 548/QĐ-BCĐLNVSATTP ngày 04/5/2016 của BCĐ tỉnh An Giang do Bs CKII Nguyễn Chí Công – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm Phó trưởng đoàn đã làm việc với BCĐ huyện Thoại Sơn về công tác quản lý ATTP trên địa bàn huyện Thoại Sơn .

Tại buổi làm việc, ông Dương Ngọc Lắm – Phó chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn  đã tiếp đoàn giám sát và đoàn đã nghe ông Trần Văn Khoái – Phó trưởng BCĐ Huyện Thoại Sơn  – Trưởng phòng Y tế huyện Thoại Sơn  báo cáo công tác bảo đảm ATTP năm 2016, triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2016. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ huyện Thoại Sơn , đoàn đã tiến hành giám sát BCĐ xã Vọng Đông, BCĐ huyện Thoại Sơn  với các nội dung: tổ chức, hoạt động của BCĐ; việc triển khai Tháng hành động năm 2016; việc triển khai các quy định về bảo đảm ATTP tại địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về ATTP; công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP; việc tổ chức thực hiện, phối hợp liên ngành, chuyên ngành theo Luật An toàn thực phẩm và đi kiểm tra thực tế 01 chợ an toàn thực phẩm, 01 co sở sản xuất khô cá lóc.

Qua buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận:

– BCSSKND huyện Thoại Sơn  và xã Vọng Đông đã thực hiện tốt công tác ATTP trên địa bàn, công tác phối hợp liên ngành tốt, triển khai đầy đủ các công văn, chỉ thị, kế hoạch về ATTP và triển khai tốt các hoạt động trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2016.

– Toàn huyện không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc.

– Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân được củng cố, hoạt động thường xuyên, liên tục, duy trì và ổn định nhằm đảm bảo ATVSTP trên địa bàn huyện.

– Ý thức của người dân về ATTP ngày càng được nâng cao.

– UBND huyện đã tổ chức HN tổng kết công tác bảo đảm ATTP 2015 và triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2016; ban hành kế hoạch số 87/KH-BCSSKND ngày 13/4/2016.

Đoàn giám sát đề nghị BCĐ huyện Thoại Sơn  thực hiện các việc sau:

– Giám sát việc treo banrol Tháng hành động vì ATTP tại địa phương.

– Khuyến khích các cơ sở sản xuất khô thực hiện thủ tục công bố chất lượng; xây dựng thương hiệu của địa phương.

– Tăng cường quản lý, thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp.

– Tăng cường công tác quản lý ATTP thức ăn đường phố. Khuyến nghị huyện thực hiện xác nhận và quản lý theo danh sách về kiến thức ATTP và khám sức khỏe cho các cơ sở này. Đồng thời, tiến hành cấp giấy cam kết đảm bảo ATTP cho cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

– Tăng cường quản lý cơ sở nấu đám tiệc tại địa phương hay từ nơi khác đến (về đăng ký, kiến thức, khám sức khỏe, …).

– Tăng cường kiểm tra, giám sát mô hình chợ An toàn tại địa phương.

– Khuyến khích thực hiện 01 mô hình rau an toàn tại địa phương.

Cuối buổi làm việc, ông Dương Ngọc Lắm – Phó chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn  đã thống nhất các ý kiến của đoàn giám sát và chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Phòng TTTT &QLNĐTP – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang