THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2021

0
45

Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch số 583/KH-BCĐLNATTP ngày 12/4/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh An Giang về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Kế hoạch sẽ được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 15/4-15/5/2021. Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), “Tháng hành động” năm 2021 còn là đợt cao điểm trong năm, đẩy mạnh chiến dịch truyền thông; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể do sử dụng sản phẩm không an toàn.

Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc nâng cao trách nhiệm của UBND các cấp, các đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. đồng thời, phát huy trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Về chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP; các ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng …tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương; đồng thời công khai tên các cơ sở cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn và biểu dương các cơ sở cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, huyện tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại địa phương trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP từ tuyến huyện đến tuyến xã. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm không an toàn. Qua đó, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. 

       Phòng Nghiệp vụ – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang