Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn – Gói thầu: Tuyên truyền về An toàn thực phẩm trên Đài Truyền hình

In In
0
1198

– Tên Bên mời thầu: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang

– Tên gói thầu: Tuyên truyền về An toàn thực phẩm trên Đài Truyền hình.

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số năm 2018.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

– Thời gian nhận Bản yêu cầu báo giá: từ 9 giờ 00 phút ngày 05/06/2018 đến 09 giờ 00 phút ngày 08/06/2018. (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận Bản yêu cầu báo giá: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang;

Địa chỉ: Số 108 Lê Minh Ngươn, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Điện thoại: 02963 957 811

– Giá bán 1 bộ HSMT: 0,00 VNĐ

– Địa chỉ nhận HSDT: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang;

Địa chỉ: Số 108 Lê Minh Ngươn, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang;

– Thời điểm đóng thầu (tiếp nhận báo giá): 09 giờ 00 phút ngày 08/06/2018.

– Bảo đảm dự thầu: 0,00 VNĐ.

Hồ sơ báo giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 08/06/2018 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang.

Địa chỉ: Số 108 Lê Minh Ngươn, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang