Thông báo về việc cảnh giác lừa đảo các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang

0
1280

Trong năm 2016, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang có ban hành thông báo số 311/TB-CCATVSTP ngày 12 tháng 7 năm 2016 về việc thông báo cảnh giác lừa đảo các Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, theo thông tin từ các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, hiện nay vẫn còn nhiều đối tượng giả danh là cán bộ, công chức thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang, Thanh tra Cục An toàn thực phẩm, Thanh tra Bộ Y tế, … đến cơ sở hoặc điện thoại, dụ dỗ, dọa nạt các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh với hình thức: yêu cầu cơ sở chuyển tiền trước qua bưu điện, chuyển khoản, mua sách, tài liệu,… từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu để thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra ATTP, hù dọa sẽ xử phạt nặng nếu không thực hiện đóng tiền;….

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là đơn vị thực hiện các hoạt động như: Thanh tra, kiểm tra định kỳ, thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP… đều phối hợp với các ngành liên quan hoặc kết hợp với địa phương (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi cục có công văn thông báo ghi rõ ngày tháng cụ thể gửi cho cơ sở biết. Các thủ tục hành chính nếu có thu phí thì thực hiện theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và có xuất biên lai thu phí theo quy định.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thông báo đến các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang hãy cảnh giác tránh bị bọn xấu lừa đảo. Chi cục không có chủ trương cũng như không cử cán bộ, công chức điện thoại, nhắn tin yêu cầu cơ sở, doanh nghiệp chuyển tiền mua sách, tài liệu về an toàn thực phẩm hoặc hù dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị thanh kiểm tra và xử phạt nặng. Tất cả các hành vi này đều là giả danh nhằm mục đích trục lợi cho cá nhân.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang khi gặp vụ việc nêu trên phải báo ngay với chính quyền địa phương biết để có biện pháp xử lý kịp thời./.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang