Thông báo việc Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm

In In
0
1188

Bắt đầu từ ngày 04/05/2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh sẽ tổ chức tập trung, thống nhất thực hiện việc hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC), tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

(Địa chỉ Trung tâm Hành chính công tỉnh: Bưu điện tỉnh, số 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên).

* Đối với thủ tục hành chính về xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm:  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm định kỳ tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp, vào lúc 14h00 thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang