Thống kê cơ sở kinh doanh nước đá dùng liền (Debo nước đá) trên địa bàn tỉnh An Giang

0
1055

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm nước đá dùng liền (Debo nước đá) trên địa bàn tỉnh An Giang; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang dự kiến tổ chức Hội thảo chuyên ngành nhằm thống nhất các giải pháp về quản lý, cập nhật kiến thức pháp luật cho các Debo nước đá trong tháng 8 năm 2018.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang đề nghị Trung tâm Y tế 11 huyện, thị, thành phố triển khai các việc sau:

– Chỉ đạo Trạm Y tế của 156 xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê danh sách tất cả các cơ sở kinh doanh nước đá dùng liền (Debo nước đá) trên địa bàn.

– Phối hợp với Phòng Y tế 11 huyện, thị, thành phố thống kê danh sách tất cả các cơ sở kinh doanh nước đá dùng liền (Debo nước đá) trên địa bàn theo mẫu (đính kèm) gửi về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang (Số 108 đường Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và Email: ccatvstp@angiang.gov.vn) trước ngày 06 tháng 8 năm 2018.

Tải file đính kèm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang