Thông tin cập nhật về thanh tra, xử lý vi phạm hành chính từ ngày 22/8/2020 đến ngày 11/10/2020

0
190

Cục An toàn thực phẩm cập nhật về Kết luận thanh tra và các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 22/8/2020 đến ngày 11/10/2020 trong danh sách kèm theoLũy kế từ đầu năm 2020 đến nay Cục An toàn thực phẩm xử phạt 45 cơ sở với tổng số tiền xử phạt trên 2,9 tỷ đồng:

1. Danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (tải tại đây);

2. Kết luận thanh tra số 1950/KL-ATTP ngày 24/8/2019 về việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Thanh Hóa (tải tại đây)./.

VFA