Tổ chức Hội thảo Phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm tại tỉnh An Giang

0
1363
image_printIn bài viết

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang ban hành Giấy mời số 162/GM-CCATVSTP ngày 26/3/2018 về việc tổ chức Hội thảo Phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Thành phần tham dự, gồm:

– Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế thành phố Châu Đốc.

– Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc.

– Đại diện Đài Phát thanh thành phố Châu Đốc.

– Đại diện Doanh nghiệp/Công ty/Cơ sở: gồm 650 cơ sở thực phẩm.

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30/03/2018 (thứ sáu)

Địa điểm: Công ty TNHH CNC Hạnh Phúc – Marina plaza Châu Đốc

(Khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang)

Tải file đính kèm: cvdi 1620001

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang