Tổ chức Hội thảo Phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm tại tỉnh An Giang

0
1026

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang ban hành Giấy mời số 130/GM-CCATVSTP ngày 16/3/2018 về việc tổ chức Hội thảo Phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Thành phần tham dự, gồm:

– Đại diện lãnh đạo Sở Y tế An Giang;

– Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang.

– Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương An Giang.

– Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang.

– Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ.

– Đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

– Đại diện Báo An Giang.

– Đại diện Doanh nghiệp/Công ty/Cơ sở: gồm 384 cơ sở thực phẩm.

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21/03/2018 (thứ tư)

Địa điểm: CT TNHH MTV TM Nhà hàng – Khách sạn Hòa Bình (Hội trường Nhà hàng – Khách sạn Hòa Bình 1), địa chỉ: số 130, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Tải file: cvdi 1300001

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang