Thứ Tư, Tháng Tám 5, 2020
TÊN LOẠI SỐ KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TIỆP ĐÍNH KÈM Hiệu lực
Thông tư 24/2019/TT-BYT 30/8/2019 Quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm pdf 16/10/2019
Thông tư 25/2019/TT-BYT 30/8/2019 Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế pdf 16/10/2019
Công văn 25/ATTP-NĐTT 03/01/2019 Vv hướng dẫn thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP pdf
Quyết định 7757QĐ-BYT 27/12/2018 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến 31 tháng 12 năm 2018 pdf
Thông tư 117/2018/TT-BTC 28/11/2018 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm pdf 15/01/2019
Thông tư 01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính pdf 06/01/2019
Nghị định 155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế pdf 12/11/2018
Thông tư 23/2018/TT-BYT 14/9/2018 Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. pdf 01/11/2018
Thông tư 22/2018/TT-BYT 12/09/2018 Quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá pdf 01/11/2018
Nghị định 115/2018/NĐ-CP 04/9/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm doc 20/10/2018
Thông báo 4483/TB-ATTP 31/08/2018 Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng pdf
Quyết định 690/QĐ-ATTP 31/08/2018 Về việc thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn pdf
Quyết định 683/QĐ-ATTP 30/08/2018 Về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe pdf
Quyết định 641/QĐ-ATTP 29/08/2018 Quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm pdf
Thông báo 3968/TB-ATTP 27/07/2018 Thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng pdf
Công văn 4585/BYT-ATTP 08/8/2018 Về việc giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm pdf
Công văn 4545/BYT-KH-TC 07/8/2018 Triển khai Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số năm 2018 pdf
Công văn 4088/ATTP-NĐTT 06/08/2018 V/v Hướng dẫn triển khai một số quy định về điều kiện an toàn thực phẩm pdf
Thông tư 16/TT-BYT 20/07/2018 Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trongcacs cơ sở khám bệnh, chữa bệnh pdf
Chỉ thị 17/CT-TTg 19/6/2018 Về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền pdf
Công văn 3244/BYT-ATTP 11/06/2018 Về việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về an toàn thực phẩm pdf
Công văn 2041/ATTP-NĐTT 18/5/2018 V/v khám sức khỏe cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm pdf
Quyết định 299/QĐ-ATTP 18/5/2018 Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Cty TNHH DV KHCN Khuê Nam) pdf
Kế hoạch 315/KH-BCĐTƯATTP 16/4/2018 Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 pdf
Thông tư 26/2018/TT-BTC 21/03/2018 Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 doc 07/5/2018
Quyết định 259/QĐ-ATTP 26/4/2018 Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Cty TNHH Khoa học và Công nghệ Sài Gòn) pdf
Nghị định 61/2018/NĐ-CP 23/4/2018 Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. pdf 21/6/2018
Công văn 992/SYT-NVY 16/4/2018 V/v ủy quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm http://antoanthucpham.org/wp-admin/admin.php?page=supsystic-tables&module=tables&action=view&id=3
Quyết định 783/QĐ-UBND 10/4/2017 Về việc chỉ định cơ quan tiếp nhận bản tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm http://antoanthucpham.org/wp-content/uploads/2018/04/783_QD-UB-chi-dinh-tiep-nhan-san-pham.pdf
Thông tư 05/2018/TT-BYT 05/04/2018 Thông tư Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. http://antoanthucpham.org/wp-content/uploads/2018/04/tt-05_2018-5-1.pdf 21/5/2018
Quyết định 111/QĐ-ATTP 15/3/2018 Về việc thành lập Tổ công tác triển khai thi hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm pdf
Công văn 278/TTg-KGVX 28/02/2018 V/v thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của QH về an toàn thực phẩm http://antoanthucpham.org/wp-content/uploads/2018/03/278_TTg-KGVX_375790.doc
Nghị định 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định một số điều của Luật An toàn thực phẩm 02/02/2018
Quyết định 963/QĐ-ATTP 16/11/2017 Về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm http://antoanthucpham.org/wp-content/uploads/2018/03/quyet-dinh-chi-dinh-Vien-YTCC-kn-qly-TP.pdf
NGHỊ QUYẾT 43/2017/QH14 21/6/2017 VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 http://antoanthucpham.org/wp-content/uploads/2018/03/43_2017_QH14_353655.doc
Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 12/05/2016 Quy định về công tác y tế trường học
Nghị định 105/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Quy định về kinh doanh rượu
Thông tư 36/2017/TT-BYT 11/9/2017 Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
Thông tư 31/2017/TT-BYT 25/07/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toànthuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 03/2017/TT-BYT 22/3/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
Công văn 2575/BYT-ATTP 15/5/2017 Về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV
Chỉ thị 17/CT-TTg 09/5/2017 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
Nghị định 43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Về nhãn hàng hóa
Quyết định 1246/QĐ-BYT 31/03/2017 Ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”
Thông tư 50/2016/TT-BYT 30/12/2016 Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
Thông tư 319/2016/TT-BTC 13/12/2016 QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 SANG NĂM 2017
Thông tư 279/2016/TT-BTC 14/11/2016 Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Thông tư 40/2016/TT-BYT 04/11/2016 Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Hết hiệu lực từ ngày 21/5/2018
Thông tư 37/2016/TT-BYT 25/10/2016 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Quy chế phối hợp 6640/QCPWCSMT-QLD-ATTP 14/10/2016 Phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm liên quan đến môi trường thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Thông tư 60/2014/TT-BCT 27/12/2014 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu (Có hiệu lực ngày 01/03/2015) 01/3/2015
Quyết định 4988/QĐ-BYT 16/09/2016 Quyết định về việc ban hành Quy trình thanh tra An toàn thực phẩm
Quyết định 4288/QĐ-BYT 08/08/2016 Quyết định Ban hành tài liệu Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements)
Nghị định 67/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
Thông tư 17/2016/TT-BYT 30/6/2016 Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
Quyết định 25/2016/QĐ-UBND 23/5/2016 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang
Chỉ thi 13/CT-TTg 09/5/2016 Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Nghị định 09/2016/NĐ-CP 28/01/2016 Nghị định quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV 11/12/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Thông tư 48/2015/TT-BYT 01/12/2015 Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Bộ Luật 100/2015/QH13 27/11/2015 Hình sự
Thông tư 09/2015/TT-BYT 25/05/2015 Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
Quyết định 37/QĐ-ATTP 02/02/2015 Ban hành Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm.
Nghị định 122/2014/NĐ-CP 25/12/2014 Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
Thông tư 47/2014/TT-BYT 11/12/2014 hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 27/10/2014 Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 09/04/2014 Hướng dẫn việcphân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (bãi bỏ Chương II, kể từ ngày 02/02/2018)
Nghị định 178/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Thông tư 149/2013/TT-BTC 29/10/2013 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thông tư liên tịch 22/2013/TTLT-BGDDT-BYT 18/6/2013 Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non
Thông tư 30 /2012/TT - BYT 05/12/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
Thông tư 26 /2012/TT - BYT 30/11/2012 Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 19/2012/TT-BYT 09/11/2012 Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Thông tư 16/2012/TT-BYT 22/10/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Thông tư 15/2012/TT-BYT 12/9/2012 Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Nghị định 38/2012/NĐ-CP 25/04/2012 Quy Định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm (hết hiệu lực kể từ ngày 02/02/2018)
Nghị định 07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
Thông tư 02/2012/TT-BNNPTNT 09/01/2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản xuất thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm
Luật 55/2010/QH12 17/6/2010 An toàn thực phẩm
Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BYT-BNV 30/12/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quyết định 46/2007/QĐ-BYT 19/12/2007 Ban hành "Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm"
Quyết định 39/2006/QĐ-BYT 13/12/2006 Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm
TÊN LOẠI SỐ KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TIỆP ĐÍNH KÈM
Công văn 1128 /BCĐLNVSATTP 07/5/2019 V/v tăng cường quản lý ATTP các cơ sở kinh doanh thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh An Giang pdf
Thông báo 174/TB-VPUBND 25/4/2019 Thông báo Kết luận của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 pdf
Quyết định 966/QĐ-UBND 22/4/2019 Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang pdf
Công văn 979/SYT-NVY 10/4/2019 Về việc phân cấp quản lý, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế pdf
Công văn 657/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc phân cấp quản lý, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh An Giang pdf
Kế hoạch 824/KH-BCĐLNATTP 28/3/2019 Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 pdf
Công văn 44/SYT-KHTC 08/01/2019 V/v chi lương đầu năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị pdf
Quyết định 3371/QĐ-UBND 28/12/2018 V/v trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Kỷ Hợi năm 2019 pdf
Kế hoạch 3425 /KH-BCĐLNVSATTP 28/12/2018 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 doc
Quyết định 2688/QĐ-UBND 29/10/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang pdf
Kế hoạch 2083/KH-BCĐLNVSATTP 10/8/2018 Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 doc
Quyết định 1842/QĐ-UBND 6/8/2018 Ban hành Kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang pdf
Công văn 1445/SYT-NVY 01/6/2018 V/v khám sức khỏe cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm pdf
Công văn 992/SYT-NVY 16/4/2018 Về việc ủy quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm pdf
Quyết định 783/QĐ-UBND 10/4/2017 Về việc chỉ định cơ quan tiếp nhận bản tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm http://antoanthucpham.org/wp-content/uploads/2018/04/783_QD-UB-chi-dinh-tiep-nhan-san-pham.pdf
Kế hoạch 811/KH-BCĐLNVSATTP 28/3/2018 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 http://antoanthucpham.org/wp-content/uploads/2018/04/KH-BCD-THD-2018-1.doc
Kế hoạch 118/KH-BCĐLNVSATTP 15/01/2018 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018
Quyết định 1073/QĐ-UBND 07/4/2017 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang
Công văn 331/UBND-KGVX 07/3/2017 V/v triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017
Quyết định 3496/QĐ-UBND 09/12/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế An Giang
Quyết định 3479/QĐ-UBND 08/12/2016 Về việc phê duyệt danh sách công chức thuộc 09 Sở được bố trí làm việc tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết tỉnh An Giang
Quyết định 3205/QĐ-UBND 07/11/2016 Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Tiếp nhận và trả kết quả tỉnh An Giang
Chỉ thị 09-CT/TU 08/8/2016 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Quyết định 1989/QĐ-UBND 14/7/2016 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Kế hoạch 68/KH-UBND 03/9/2013 Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030” tỉnh An Giang
Chương trình hành động 02 /CT-UBND 28/02/2013 Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 07/12/2012 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”