Thứ Ba, Tháng Một 25, 2022
TÊN LOẠI SỐ KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TIỆP ĐÍNH KÈM
Quyết định 664/QĐ-SYT 12/8/2020 Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang pdf
Công văn 1128 /BCĐLNVSATTP 07/5/2019 V/v tăng cường quản lý ATTP các cơ sở kinh doanh thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh An Giang pdf
Thông báo 174/TB-VPUBND 25/4/2019 Thông báo Kết luận của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 pdf
Quyết định 966/QĐ-UBND 22/4/2019 Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang pdf
Công văn 979/SYT-NVY 10/4/2019 Về việc phân cấp quản lý, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế pdf
Công văn 657/QĐ-UBND 28/3/2019 Về việc phân cấp quản lý, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh An Giang pdf
Kế hoạch 824/KH-BCĐLNATTP 28/3/2019 Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 pdf
Công văn 44/SYT-KHTC 08/01/2019 V/v chi lương đầu năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị pdf
Quyết định 3371/QĐ-UBND 28/12/2018 V/v trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Kỷ Hợi năm 2019 pdf
Kế hoạch 3425 /KH-BCĐLNVSATTP 28/12/2018 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 doc
Quyết định 2688/QĐ-UBND 29/10/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang pdf
Kế hoạch 2083/KH-BCĐLNVSATTP 10/8/2018 Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 doc
Quyết định 1842/QĐ-UBND 6/8/2018 Ban hành Kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang pdf
Công văn 1445/SYT-NVY 01/6/2018 V/v khám sức khỏe cho nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm pdf
Công văn 992/SYT-NVY 16/4/2018 Về việc ủy quyền tiếp nhận hồ sơ tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm pdf
Quyết định 783/QĐ-UBND 10/4/2017 Về việc chỉ định cơ quan tiếp nhận bản tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm http://antoanthucpham.org/wp-content/uploads/2018/04/783_QD-UB-chi-dinh-tiep-nhan-san-pham.pdf
Kế hoạch 811/KH-BCĐLNVSATTP 28/3/2018 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 http://antoanthucpham.org/wp-content/uploads/2018/04/KH-BCD-THD-2018-1.doc
Kế hoạch 118/KH-BCĐLNVSATTP 15/01/2018 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018
Quyết định 1073/QĐ-UBND 07/4/2017 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang
Công văn 331/UBND-KGVX 07/3/2017 V/v triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017
Quyết định 3496/QĐ-UBND 09/12/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế An Giang
Quyết định 3479/QĐ-UBND 08/12/2016 Về việc phê duyệt danh sách công chức thuộc 09 Sở được bố trí làm việc tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết tỉnh An Giang
Quyết định 3205/QĐ-UBND 07/11/2016 Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Tiếp nhận và trả kết quả tỉnh An Giang
Chỉ thị 09-CT/TU 08/8/2016 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Quyết định 1989/QĐ-UBND 14/7/2016 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Kế hoạch 68/KH-UBND 03/9/2013 Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030” tỉnh An Giang
Chương trình hành động 02 /CT-UBND 28/02/2013 Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 07/12/2012 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”