Thông báo về việc lừa đảo các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

0
2489
image_printIn bài viết

   Trong thời gian gần đây, khi tình hình an toàn thực phẩm được xã hội quantâm nhiều hơn; Trách nhiệm của cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản về điều kiện sản xuất kinh doanh cũng như sản phẩm phải đảm bảo an toàn ngày càng cao. Từ đó, những kẻ lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều về lĩnh vực này. Theo thông tin từ các cơ sở và doanh nghiệp SXKD nông lâm thủy sản, hiện có nhiều đối tượng giả danh là cán bộ, công chức thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đến trực tiếp cơ sở hoặc nhắn tin, điện thoại chào mời, hù dọa các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh với hình thức: mua sách, tạp chí liên quan đến an toàn thực phẩm, hù dọa sẽ thanh kiểm tra và sẽ xử phạt nặng nếu không đưa tiền hoặc chuyển tiền qua tài khoản…

   Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị hiện thực hiệncác hoạt động như: Thanh tra, kiểm tra định kỳ, thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm… đều phối hợp với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường hoặc kết hợp với cơ quan ở địa phương (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi cục đều có công văn thông báo, Quyết định gửi đến cơ sở (ghi ngày tháng tiến hành cụ thể). Các thủ tục hành chính nếu có thu phí, lệ phí thì thực hiện tại Chi cục theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Tài chính ban hành. Nếu cơ sở có nhu cầu trả kết quả qua đường Bưu điện thì nhân viên Bưu điện thu phí và lệ phí và có xuất biên lai thu phí, lệ phí của Nhà nước khi thu Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo đến các cơ sở, doanh nghiệp SXKD nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh hãy cảnh giác tránh bị bọn xấu lừa đảo. Chi cục không có chủ trương cũng như không cử cán bộ, công chức điện thoại, nhắn tin mời gọi, yêu cầu cơ sở, doanh nghiệp chuyển tiền mua sách, tàiliệu kiến thức an toàn thực phẩm hoặc hù dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị thanh kiểm tra và xử phạt nặng …. Tất cả các hành vi này đều là giả danh nhằm mục đích trục lợi cho cá nhân.

   Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các cơ sở,doanh nghiệp SXKD nông lâm thủy sản trên địa bàn khi gặp vụ việc nêu trên phải báo ngay với Chính quyền địa phương (Công an các cấp) biết để có biện pháp xử lý./.

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN AN GIANG